Hakkında

UFUK 2020 nedir? Avrupa Birliği (AB) projeleri, Ar-Ge ve inovasyon projeleri, girişimcilik projeleri ve girişim hızlandırma, kümelenme ve Ur-Ge projeleri, yurtdışı B2B eşleştirme ve ihracat, AB Hibe programları (HorizonEU, CoSME, Erasmus+, IPA III, EIC Accelerator, ... vb.) ile AB burs programları (Marie Curie bursu, uluslararası burslar, ... vb.) hakkında eğitim düzenleme, proje hazırlama, proje ortak bulma ve proje koordinasyon hizmetleri sunan Türkiye'nin gözde ve en çok tercih edilen uluslararası proje yönetimi ve danışmanlık kuruluşudur.

UFUK 2020 | Hakkında

Avrupa Birliği (AB) Projeleri ile ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, AB hibe programlarında desteklenen projelerde daha fazla yer alabilmek, AB hibe programlarından azami düzeyde fayda elde edebilmek, ülkemizin Ar-Ge hedeflerine ulaşabilmesi, inovasyon yapan ve yüksek teknoloji üreten ve bu teknolojiyi dünya pazarına ihraç eden bir Türkiye hedefine ulaşmak için eğitim ve profesyonel hizmetlerimiz ile her zaman sizlerin yanındayız.

Eğitimler ve Çalıştaylar

AB Hibe fonları ve AB projelerine yönelik olarak hazırladığımız ve ulusal inovasyon sistemi içerisinde Türkiye araştırma alanı paydaşlarından olumlu geri dönüşler aldığımız eğitim ve çalıştay listesine ulaşmak için yukarıdaki "EĞİTİMLER" sekmesini tıklayınız.

Hizmet sunduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

Ulusal inovasyon sistemi içerisinde uluslararası projelere ve AB Hibe programlarına yönelik eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, holdingler, KOBİ’ler, sektörel kümeler, KOBİ birlikleri, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri, girişimcilik ve kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ofisleri (TTO'lar), organize sanayi bölgeleri (OSB'ler), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB'ler), teknoparklar ve teknokentler.

  • UFUK 2020 | Üniversiteler

  • UFUK 2020 | Teknoloji Transfer Ofisleri
  • UFUK 2020 | Kamu Kurumları

  • UFUK 2020 | KOBİ'ler ve KOBİ Birlikleri
  • UFUK 2020 | Büyük Sanayi Kuruluşları
  • UFUK 2020 | Sivil Toplum Kuruluşları

  • UFUK 2020 | Kalkınma Ajansları
  • UFUK 2020 | Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • UFUK 2020 | Belediyeler
  • UFUK 2020 | Ar-Ge Merkezleri

Sunduğumuz AB Proje Destekleri

AB Hibe fonları ve AB projelerine yönelik gereksinimlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan proje hazırlama ve destek hizmetlerimiz ile sizin yanınızdayız. AB proje desteklerine ulaşmak için yukarıdaki "DESTEKLER" sekmesini tıklayınız.

Tematik Alanlar ve Çağrılar

AB Hibe fonları ve AB projeleri hakkında eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz sektörler ve tematik alanlar için "TEMATİK ALANLAR" linkini, AB proje çağrılarına ulaşmak için ise yukarıdaki "ÇAĞRILAR" sekmesini tıklayınız.

Diğer Eğitim ve Hizmetler

AB Hibe fonları ve AB projelerine ek olarak, yenilikçilik, girişimcilik, iş geliştirme, yeni pazarlara açılma, ar-ge ve inovasyon kapasite geliştirme, uluslararası proje yönetimi, uluslararası rekabetçiliği geliştirme alanında vermiş olduğumuz eğitim, danışmanlık ve profesyonel hizmetlerimizi görmek için yukarıdaki "HİZMETLER" sekmesini tıklayınız.

Haberler

AB Hibe fonları ve AB projeleri, açılan çağrılar, akademik ve teknolojik gelişmeler, uluslararası etkinlikler, projeler ve fonlar, üniversite-sanayi işbirliği, proje pazarları, ve tüm AB hibe programları hakkında önemli gelişmeler ve güncel haberlere ulaşmak için yukarıdaki "HABERLER" sekmesini tıklayınız.
Tüm haberlere ulaşmak için aşağıdaki "NEWS" butonuna basınız:
UFUK 2020 | Horizon 2020 Haberler

Bilgi Formu

Bu form, AB HorizonEU, AB CoSME ve AB Erasmus+ gibi AB hibe programlarından en yüksek düzeyde faydalanmak, bu tür projelerle ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, pazara yakın yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye yönelik ortak projeler üretmek, uluslararası rekabeti geliştirme ve bilimsel ve teknik işbirliğini özendirmek, Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim, mentörlük ve profesyonel hizmetler sunmak için düzenlenmiştir.


Bilgi formuna ulaşmak için kırmızı butona basınız


Bilgi FormuU2020

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım