Akıllı Şehirler alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 SMART CITIES : Akıllı Şehirler Tematik Alanı

H2020 SMART CITIES Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler, Akıllı Binalar, Şehircilik ve Belediyecilik, Şehirler için İnovasyon ve Değişim, İnşaat ve Yapı Sektöründe İnovasyon, Geleceğin Şehirleri, Kentsel Alanlarda Doğa-tabanlı Çözümler, GIS, CBS Uygulamaları, Akıllı Şehirlere Dönüşüm

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Akıllı Şehirler başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

  Smart Cities and Communities
 • SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects
  Sustainable cities through nature-based solutions
 • SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities
 • SCC-03-2016: New governance, business, financing models and economic impact assessment tools for sustainable cities with nature-based solutions (urban re-naturing)
 • SCC-04-2016: Sustainable urbanisation
  Buildings
 • EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership (EeB PPP)
 • EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
 • EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP)
 • EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings
 • EE-14-2016-2017: Construction skills


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım