UFUK 2020 Destekleri

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuroStars, EuropeAid, IPA II) ve diğer AB programlarına yönelik gereksinimlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan aşağıdaki proje hazırlama, ortak bulma, ikili eşleştirme, konsorsiyum kurma, AB proje teklifi yazma, eğitim ve kapasite geliştirme, proje değerlendirme, yaygınlaştırma, AB projeleri koordinasyon ve proje destek hizmetleri.

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım