DESTEKLER

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuropeAid, IPA II) ve diğer Avrupa Birliği projelerine yönelik proje hazırlama, ortak bulma, ikili eşleştirme, AB proje yönetimi, ve AB birlik programları alanında kapasite geliştirme, yaygınlaştırma, AB proje destek ve eğitim hizmetleri.

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım