DESTEKLER

AB Hibe fonları (HorizonEU, coSME, Erasmus+, EIC Accelerator, MarieCurie, EuropeAid, IPA III) ve diğer Avrupa Birliği projelerine yönelik proje hazırlama, ortak bulma, ikili eşleştirme, AB proje yönetimi, ve AB birlik programları alanında kapasite geliştirme, yaygınlaştırma, AB proje destek ve eğitim hizmetleri.

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım