Eğitimler

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuropeAid, IPA II) ve diğer uluslararası ve AB birlik programları proje yazma ve proje yönetimi eğitimi, Ar-Ge ve inovasyon alanında kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri, UR-GE eğitimleri, devlet destekleri eğitimi, yenilikçilik eğitimleri:

Eğitimleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım