UFUK 2020'den Eğitimler

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuroStars, EuropeAid, IPA II) ve diğer AB programları, uluslararası ve ulusal hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimleri, kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri, proje yönetimi eğitimi, Ar-Ge ve inovasyon eğitimleri:

UFUK 2020 | H2020 Proje Yazma Çalıştayı

AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı

AB Horizon 2020 Proje Yazma Çalıştayı, H2020 hibe projelerine yeni başlayanlara ve konu hakkında genel bilgi sahibi olup, proje yazımını öğrenmek isteyen paydaşlara düzenlenir. İnteraktif, projenin nasıl yazıldığı detayına inilir, proje yöneticisi adaylarına yöneliktir.

UFUK 2020 | MARIE CURIE Proje Yazma Çalıştayı

MARIE CURIE Bursları Proje Yazma-Sunma Eğitimi

Türkiye'deki araştırmacıların tek başına başvurabileceği Marie Curie bursları hakkında bilgi edinmek, proje hazırlamak ve sunmak isteyen paydaşlara düzenlenmektedir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

AB KOBİ Aracı (SME inst.) Proje Hazırlama Eğitimi

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileği AB hibe programı olan H2020 KOBİ Aracı hibe programına proje yazmak isteyen KOBİ'ler için düzenlenir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı detayına inilir. Ar-Ge yapan/yapacak firmalara yöneliktir.

UFUK 2020 | ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS Programı Proje Hazırlama Eğitimi

ERASMUS+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor başlıklarını kapsayan AB hibeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve proje hazırlamak isteyen ilgili paydaşlara düzenlenir. İnteraktif ve uygulamalı AB Erasmus Plus proje yazma eğitimi 2 gün sürmektedir.

UFUK 2020 | Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Proje Yazma Eğitimi

Türkiye'deki akademisyenlerin tek başına proje hazırlayarak başvurabileceği ERC programı proje yazma ve sunma eğitimi, interaktif ve uygulamalı çalıştay şeklinde yapılır. AB proje koordinatörü ve baş araştırmacı olmak isteyen deneyimli öğretim üyeleri için düzenlenir.

UFUK 2020 | COSME Proje Yazma Çalıştayı

AB COSME Programı için Proje Hazırlama Eğitimi

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hakkında bilgi edinmek ve bu AB Hibe programına proje hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir. KOBİ gelişim, rekabetçilik ve uluslararasılaşma alanında proje fikri olanlara yönelik 1 günlük bir eğitimdir.

UFUK 2020 | EUREKA ve EUROSTARS

EUREKA ve EUROSTARS Proje Hazırlama Eğitimi

Ülkemizde faaliyet gösteren yenilikçi KOBİ’ler ve büyük işletmelerin endüstriyel Ar-Ge projeleri yürütmelerine yönelik EUREKA ve EUROSTARS programları proje önerisi hazırlama eğitimi 2 gün sürmektedir. Eğitim interaktif çalıştay şeklinde yapılır.

UFUK 2020 | H2020 Tematik Alan Eğitimi

İş Modeli Geliştirme Eğitimi + İş Planı Hazırlama Eğitimi

2 gün süren bu eğitimde yeni bir iş kurulması esnasında iş fikrinden iş modeli oluşturma, mevcut iş modelini doğrulama, bu modele bağlı iş faaliyetleri tasarlama ve iş planı hazırlama yöntemi uygulamalı bir çalıştay şeklinde katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi (Uygulamalı Temel Eğitim)

3 gün süren Temel Proje Yönetimi eğitiminde PMI bilgi alanları (entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk, iletişim, insan kaynakları, tedarik, paydaş yönetimi) ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılır. Proje yönetimine yeni başlayan çalışan ve yöneticiler içindir.

Eğitimleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım