Avrupa Birliği COSME Programı
İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği hibe programı için
AB Proje Hazırlama Eğitimi


UFUK 2020 | COSME Programı Proje Yazma Çalıştayı

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği AB COSME Programı hakkında bilgi edinmek ve bu AB Hibe programına proje teklifi hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir. KOBİ gelişim, rekabetçilik, girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi, yeni girişimcilerin hareketliliği, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, iş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması, yeni pazarlara erişiminin iyileştirilmesi ve uluslararasılaşma alanında proje fikri olanlara yönelik 1 günlük bir eğitimdir. İnteraktif ve uygulamalı bir eğitimdir. Projenin nasıl yazılıp hazırlandığı detayına inilmektedir. Eğitimler bulunduğunuz il ve kurumunuzda verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım