AB KOBİ Aracı (SME Instrument) Eğitimi
ve Uygulamalı Proje Yazma Çalıştayı


UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği AB hibe programı olan AB HORIZON 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument) hibe programına proje yazmak isteyen yenilikçi KOBİ'ler için düzenlenmektedir. 2-gün süren interaktif çalıştayda başarılı bir AB projesinin nasıl yazıldığı uygulamalı olarak anlatılır. Ar-Ge yapan ve yapacak firmalara ve KOBİ Ar-Ge merkezlerine yöneliktir.

Eğitimler bulunduğunuz ilde, kurumunuzda veya online olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım