AB KOBİ Hızlandırıcı Hibe Programı
(SME Accelerator)
Proje Yazma Eğitimi


UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği bir AB hibe programı olan Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC)'nin SME ACCELERATOR (KOBİ Hızlandırıcı) hibe programına proje yazmak isteyen yenilikçi KOBİ'ler için düzenlenmektedir. İnteraktif çalıştayda başarılı bir AB projesinin nasıl yazıldığı uygulamalı olarak anlatılır. Ekonomik büyümeyi tetikleyebilecek yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirip pazara sunmak isteyen yüksek potansiyelli işletmelere (özellikle küçük ve orta ölçekli KOBİ'lere) yöneliktir.

Eğitimler bulunduğunuz ilde, kurumunuzda veya online olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım