Haberler

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, EuropeAid, IPA II) proje duyuruları, üniversite-sanayi işbirliği, ar-ge ve inovasyon, akademik ve teknolojik gelişmeler, uluslararası etkinlikler, kalkınma, ihracat, iş, yatırım, teşvik, burs, ilan, kobi, proje pazarları, önemli gelişmeler, güncel haberler.

Haberleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım