Haberler

AB Hibe fonları (H2020, coSME, Erasmus+, SMEinst, ERC, MarieCurie, Eureka, EuroStars, EuropeAid, IPA II) hibe duyuruları, akademik ve teknolojik gelişmeler, uluslararası etkinlikler, ar-ge, inovasyon, proje pazarları, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, kalkınma, yatırım, teşvik, ilan, burs, önemli gelişmeler ve güncel haberler.

Haberleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım