Tematik Alanlar

Aşağıda sıralanan 'Tematik Alanlar' sekmeleri üzerine geldiğinizde altındaki alan başlığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Her bir tematik alan sekmesine tıkladığınızda ise o alan başlığına ait çağrıları görebilir ve ihtiyaç duyduğunuz tematik eğitim ve diğer bilgilere erişebilirsiniz.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Elektronik, Robotik, Yazılım, İnternet, Haberleşme

Çevre, İklim Değişikliği, Su Kaynakları, Ham Maddeler, Kaynak Verimliliği, Hidro-İnformatik

Kara, Hava, Deniz ve Raylı Ulaştırma, Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Trafik Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji, Güneş, Rüzgâr, Fosil Yakıtlar, Petrol, Doğal Gaz, Enerji Verimliliği

Sağlık ve Medikal Teknolojiler, Tıp, Eczacılık, Bulaşıcı Hastalıklar, Yaşam Bilimleri

Gıda, Tarım, Orman, Denizcilik ve İç Sular, Biyoloji, Biyoekonomi ve Biyoteknoloji

Nanoteknoloji, Optik, Fotonik, Lazer, Malzeme Mühendisliği, İleri Malzemeler

Akıllı Şehirler, Akıllı Binalar, Belediyecilik, Şehircilik, Mimari, Yapım ve İnşaat

Güvenlik, Güvenli Toplumlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Savunma Sanayi Ar-Ge Projeleri, Sınır Güvenliği

Uzay, Havacılık, Uzay Bilimleri, Uzayın Keşfi, Dünya Gözlem, Uydudan Uzaktan Algılama

Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, Sosyal İnovasyon, Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar

Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, Otomasyon, İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları

H2020 KOBİ Aracı, KOBİ Enstrümanı: [Faz 1] İş Fikri, [Faz 2] İş Planı, Pazara Giriş, [Faz 3] Ticarileştirme, Finansa Erişim

KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği, KOBİ Gelişim, Kümelenme, Uluslararasılaşma, Girişimcilik, Melek Yatırım, VC Fonları

UFUK 2020 | H2020 INNOVATION

İnovasyon Yönetimi, Teknoloji Transferi, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Yenilikçi ve Fütürist Projeler

MARIE CURIE Bursları, ERC Öncül Araştırma Hibeleri, Bilimsel Mükemmeliyet, Kariyer Geliştirme Fırsatları

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım